Lidmaatschap en contributie

 

Dobro Došli, het plezier van dansen

Lidmaatschap en contributie

 

 

Word jij ook zo blij van dansen en sta je te popelen om lid te worden? Kom dan kennismaken op één van de dansavonden. Op de eerste dansles van iedere maand is er een open avond.

 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt € 140,-. bij het volgen van één les per week.

Als je meer lessen per week volgt komt er € 20,- per jaar bij.

 

De contributie van de donderdagavond groepen, die om de week dansen, bedraagt € 90,-.

 

Het contributiebedrag moet vóór 15 oktober van het dansjaar worden over gemaakt op de bankrekening

NL64 INGB 0002 2588 71 t.n.v. Dobro Dosli met vermelding van je naam.

 

Wil je wel dansen maar heb je geen geld? Via de meedoenregeling van de gemeente Zutphen kun je een vergoeding voor het hele seizoen krijgen. Je kunt hierover vragen stellen bij onze vereniging of bij de gemeente.

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

Een opzegging moet uiterlijk één maand vóór de start van het nieuwe seizoen via e-mail kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.