Lidmaatschap

Dansleiding

 

  • Gevorderden

Miriam Gadovnik

 

  • Halfgevordenden en rustig tempo:

Will van Overbeek

 

  • Volwassenen met Verstandelijke Beperking:

Marja Schnitger

Bestuur

 

Mayken Draaisma

06-12907965

 

Mijhong Lin-Hsu

06-14680715

 

Heike Lilienthal

06-30075936

 

Contactgegevens

  • E-mail:

info@dobrodosli-zutphen.nl

 

  • Postadres:

Troelstralaan 45, 7204 LC Zutphen

Lidmaatschap

 

Wij raden aan om eerst een kijkje te komen nemen bij de verschillende groepen en de sfeer te proeven, voordat je lid wordt.

Je bent uitgenodigd om kennis te maken met onze vereniging én met alle dansers en dansleiders.

 

Daarna kun je je aanmelden via het contactformulier met vermelding van naam, adres, geboortedatum en gewenste dansgroep.

 

Ook tussendoor kun je instappen en eerst de sfeer proeven tijdens de verschillende lessen.

Beginnende volksdansers kunnen tot januari in de groep opgenomen worden. Dansers met ervaring gedurende het hele jaar.

 

De contributie voor het seizoen 2017-2018 bedraagt € 140,-. bij het volgen van één les per week.

Als je meer lessen per week volgt komt er € 20,00 per jaar bij.

De contributie van de donderdagavond groepen, die om de week dansen, bedraagt € 90,00

 

Het contributie bedrag moet vóór 15 oktober worden over gemaakt op de bankrekening NL64 INGB 0002 2588 71 t.n.v. Dobro Dosli met vermelding van je naam.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen en ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Een opzegging moet uiterlijk één maand vóór de start van het nieuwe seizoen via e-mail kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.